Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony.

Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)
RODO

WCAG 2.0

INFORMACJE O SPRAWACH


 

 

KIiK.051.33.2023.AĆ/WSPINB.PR.7741.36.2021.JP/AĆPINB.PR.7740.16.2020.AĆPINB.PI.7353.7.2011.(UK/HK).RBPINB.BR.7742.4.2018.MP

Zagospodarowanie wzdłuż rzeki Utrata


 1. Wykazanie interesu prawnego – Stowarzyszenie Za Pruszków Arkadiusz Gębicz
 2. Pismo do konserwatora zabytków rzeka Utrata

Sprawa dot. przedsięwzięcia: część B – zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Utraty na odcinku
od ul. Bolesława Prusa do ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie obejmujące: budowę ścieżki krajobrazowej, remont istniejącej ścieżki, budowę ścieżki leśnej, budowę pomostów, budowę obiektów małej architektury, budowę altan, budowę ogrodzeń w ramach zadania ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czernieckiego (w granicach administracyjnych miasta) na dz. nr ew. 142, 199/6 obr. 25 oraz na dz. nr ew. 503/1, 46/14, 46/15, 501 obr. 23 w Pruszkowie

2023-07-13 12:56:55

ul. Pawia Pruszków


 1. Postanowienie PINB w Pruszkowie Nr 355 z dnia 30.09.2020r. odmawiające Stowarzyszeniu Za Pruszków wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie natychmiastowej interwencji i wstrzymania prac budowlanych
 2. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 29.10.2020r. – Zarząd Zlewni w Łowiczu
 3. Pismo PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
 4. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. dot. zmiany sposobu zawiadamiania stron o czynnościach tut. organu poprzez BIP
 5. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020r. – FIB J. Murawski Sp. J.
 6. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 02.11.2020 r. dot. przekazania sprawy w części, zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Pruszkowa
 7. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 26.10.2020 r. – P. Arkadiusz Gębicz Prezes Stowarzyszenia Za Pruszków
 8. Wezwanie powtórne PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020 r. – P. Arkadiusz Gębicz Prezes Stowarzyszenia Za Pruszków
 9. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020 r. dot. przekazania sprawy zgodnie z właściwością do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 10. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020r. – Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 11. Pismo PINB w Pruszkowie z dnia 10.11.2020r. dotyczące wydłużenia terminu do złożenia wyjaśnień zawartych w wezwaniu PINB z dnia 02.11.2020r.
 12. Odpowiedź Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z 10.11.2020r.
 13. Odpowiedź FIB – J. Murawski Sp. J. z dnia 20.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn.02.11.2020r. i 10.11.2020r.
 14. Odpowiedź Starosty Pruszkowskiego z dnia 13.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn. 02.11.2020r.
 15. Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dn. 26.11.2020 na wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 29.10.2020r.
 16. Odpowiedź FIB – J. Murawski Sp. J. z dnia 23.11.2020r. na wezwanie PINB Pruszków z dn.02.11.2020r. i 10.11.2020r.
 17. Protokół kontroli budowy z dnia 25.11.2020r.
 18. Odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 15.12.2020r.

 


2023-07-13 12:56:55

Al. Tysiąclecia 7 Piastów


 1. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 01.03.2018r. – Jasper Sp. z o.o.
 2. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany sposobu zawiadamiania stron o czynnościach tut. organu poprzez BIP
 3. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 01.03.2018r.
 4. Pismo PINB w Pruszkowie z dn. 08.08.20218r. dotyczące wydłużenia terminu do złożenia dokumentacji technicznej
 5. Wezwanie PINB Pruszków z dn. 07.09.2018r. dotyczące uzupełnienia przedłożonego opracowania przez Jasper Sp. z o.o.
 6. Pismo PINB w Pruszkowie z dn. 11.10.2018r. informujące o możliwości zapoznania się z aktami oraz przedłożoną analizą
 7. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 30.11.2018r.
 8. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 01.04.2019r.
 9. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 29.05.2019r.
 10. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 08.10.2019r.
 11. Zawiadomienie PINB w Pruszkowie o zmianie terminu załatwienia sprawy z dn. 20.12.2019r.
 12. Wezwanie PINB Pruszków z dn. 19.02.2020r. dotyczące przedłożenia ostatecznego opracowania przez Jasper Sp. z o.o.
 13. Pismo PINB w Pruszkowie z dn. 18.02.2020r.
 14. Wezwanie powtórne PINB Pruszków z dn. 19.06.2020r. dotyczące przedłożenia ostatecznego opracowania przez Jasper Sp. z o.o.
 15. Pismo PINB w Pruszkowie z dn. 01.07.2020r. dotyczące przedłożonego opracowania
 16. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 28.08.2020r. dotyczące postępowania spadkowego po zmarłym Andrzeju Skowron
 17. Postanowienie PINB Nr 315 z dn. 28.08.2020r.
 18. Przekazanie zażaleń na postanowienie PINB Nr 315 z dn. 28.08.2020r. do MWINB z dn. 15.09.2020r.
 19. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 10.11.2020r. do wykazania interesu prawnego przez P. Annę Skowron
 20. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 10.11.2020r. dotyczące postępowania spadkowego po zmarłej Jadwidze Ziętek
 21. Wezwanie PINB w Pruszkowie z dn. 23.12.2020r. do wykazania interesu prawnego przez wybrane strony
 22. Kompleksowa analiza oddziaływania na środowisko Zespołu Handlowo- Usługowego w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 7 wg koncepcji reorganizacji, 12.2019r.
 23. Zespół handlowo-usługowy. Obszar oddziaływania obiektu w wyniku przeprowadzonej reorganizacji, Al. Tysiąclecia 7 Piastów. Opracowanie Bieniasz Wacław, 02.2021r.
 24. Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 22.02.2021r. dot. zapoznania z opracowaniami technicznymi.

 


2023-07-13 12:56:55

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania