Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony.

Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)
RODO

WCAG 2.0

Koordynator ds. dostępności

Karolina Gromińska-Płuszewska

kontakt: finanse@pinbpruszkow.pl

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności. DOCX

Klauzula RODO dla osób ze szczególnymi potrzebami. DOCX

 

Wniosek o zapewnienie dostępności. PDF

Klauzula RODO dla osób ze szczególnymi potrzebami. PDF

 

 

Dostępność Architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

Sienkiewicza 5/51

05-800 Pruszków

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku należy kierować się na 1 piętro za pomocą windy bądź schodami. Przyciski w windzie są wyposażone w
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie mieści się w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 lok. 51 w Pruszkowie. Kancelaria oraz biura inspektoratu mieszczą się na pierwszym piętrze budynku.

Dla interesantów przeznaczone jest jedno wejście po prawej stronie w przejściu bramowym budynku. Drzwi wejściowe są przeszklone i jednoskrzydłowe. Wejście jest dostępne po uprzednim skorzystaniu z domofonu.

Możliwe wejście na pierwsze piętro schodami bądź wjazd windą wyposażoną w oznaczenia w alfabecie brajla (przyciski w windzie).

W lokalu brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kancelaria obsługująca interesantów znajduje się od razu po wejściu do lokalu. Obsługa interesantów odbywa się przy stoliku, gdzie można składać pisma, dokumentację oraz ewentualnie kontaktować się z inspektorami i uzyskiwać niezbędne informacje.

Korytarze i szerokości drzwi są dostosowane dla osób na wózkach oraz umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Brak dostępu do toalety dla interesantów.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pinbpruszkow.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak napisów alternatywnych do grafik.
 • Załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-07.

Skróty klawiaturowe

 • Do zakładki WCAG 2.1 można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+b.
 • Do zakładki Strona główna można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+1.
 • Do zakładki Aktualności można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+2.
 • Do zakładki Kontakt można się przenieść za pomocą klawiszy ctr + 3.
 • Do zakładki O Inspektoracie można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+4.
 • Do zakładki Obowiązki i uprawnienia można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+5.
 • Do zakładki Druki i formularze można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+6.
 • Do zakładki Informacje o sprawach można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+7.
 • Do zakładki Nabory można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+8.
 • Do zakładki Zamówienia publiczne można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+9.
 • Do zakładki RODO można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+Q.
 • Do zakładki Polityka prywatności można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+Y.
 • Do zakładki Przydatne strony internetowe można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+I.
 • Do zakładki Prognozy PSH można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+Z.
 • Do zakładki Statystyka można się przenieść za pomocą klawiszy ctrl+M.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Gromińska-Płuszewska, finanse@pinbpruszkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 224909907 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego z 2021 roku

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania