Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony.

Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)
RODO

WCAG 2.0

UWAGA

Komunikat do właścicieli/ zarządców obiektów budowlanych

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przypominamy o właściwym utrzymywaniu obiektów budowlanych, tak by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim śnieg utrzymujący się na dachach, nawisy lodowe i sople lodu zwisające z budynków, nie spowodowały zagrożeń bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku bądź bezpieczeństwa mienia a także, nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego.

Przypominamy również o obowiązku zapewnienia okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

KOMUNIKAT W SPRAWIE SEZONU ZIMOWEGO

W związku z możliwym występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych przypominamy właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz  o możliwości instalacji czujek czadowych informujących o podwyższeniu stężenia tlenku węgla.

Przypominam przy tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. zaś kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, mogą przeprowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych.


Dzień wewnętrzny

Dnia 14.07.2023r. (dzień wewnętrzny) inspektorat jest wyłączony z przyjęć interesantów, za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii PINB:

poniedziałek  8.00-18.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-14.00

czwartek 8.00-14.00

piątek 8.00-12.00

 

Od 1 lutego 2022 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie  zmienia  adres na:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

ul. Sienkiewicza 5 lok. 51

05-800 Pruszków

(lokal na I piętrze, budynek naprzeciwko stacji PKP Pruszków)

KOMUNIKAT W SPRAWIE SEZONU ZIMOWEGO

W związku z możliwym występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych przypominamy właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz  o możliwości instalacji czujek czadowych informujących o podwyższeniu stężenia tlenku węgla.

Przy tym przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych.

 

 

UWAGA

Komunikat do właścicieli/ zarządców obiektów budowlanych

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przypominamy o właściwym utrzymywaniu obiektów budowlanych, tak by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim śnieg utrzymujący się na dachach, nawisy lodowe i sople lodu zwisające z budynków, nie spowodowały zagrożeń bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku bądź bezpieczeństwa mienia a także, nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego.

Przypominamy również o obowiązku zapewnienia okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

UWAGA

Poniżej zamieszczamy Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

komunikat_glownego_inspektora_nadzoru_budowlanego_12.2021

• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawyPrawo budowlane),
• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym,
użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa
użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
(art. 91a ustawy Prawo budowlane)

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania