Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony.

Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)
RODO

WCAG 2.0

DRUKI I FORMULARZE


Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 

1. Formularze dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych, na zasadach dotychczasowych – przed zmianą ustawy Prawo budowlane

 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych                        DOCX | PDF
 • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy     DOCX | PDF
 • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru      DOCX | PDF

2. Formularze dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych, na nowych zasadach –  w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020r.

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PB-12    RTF | PDF
 • Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego                                     DOCXPDF 
 • Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sprawdzeniu projektu technicznego DOCX | PDF
Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy / instalowania.  
Wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych określono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. poz. 297).

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

1. Formularze dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy, na zasadach dotychczasowych – przed zmianą ustawy Prawo budowlane

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy                                    DOCX   PDF
 • Oświadczenie kierownika budowy                                               DOCXPDF
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag                             DOCX | PDF
 • Karta ewidencyjna do spraw statystycznych                         RTF
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu  DOCX | PDF

Od dnia 28.04.2023 r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  przekazujemy pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br., (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

2. Formularze dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy na nowych zasadach –  w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020r.

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy PB- 16                                                                                                  RTF | PDF
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB- 16a   RTF | PDF
 • Oświadczenie kierownika budowy                                                                                                                            DOCXPDF
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag                                                                                                           DOCX | PDF
 • Karta ewidencyjna do spraw statystycznych                                                                                                        RTF
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu                                                                                DOCX | PDF
 • Załącznik informacyjny do zawiadomienie o zakończeniu budowy                                                           DOC
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy / instalowania oraz zatwierdzony projekt budowlany.

Od dnia 28.04.2023 r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  przekazujemy pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br., (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku budynku mieszkalnego jednorodzinnego określono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913).

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

1. Formularze dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, na zasadach dotychczasowych – przed zmianą ustawy Prawo budowlane

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie                                     DOCX | PDF
 • Oświadczenie kierownika budowy                                                                   DOCX
 • Oświadczenie kierownika budowy o materiałach wbudowanych DOCX | PDF
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag                                                 DOCX | PDF
 • Karta ewidencyjna do spraw statystycznych                                              RTF
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu                       DOCX | PDF

Od dnia 28.04.2023 r. do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  przekazujemy pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br., (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

2. Formularze dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie na nowych zasadach –  w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020r.

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie PB- 17                                                                                                                     RTF | PDF
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych PB- 17a RTF | PDF
 • Oświadczenie kierownika budowy                                                                                                                                                 DOCX
 • Oświadczenie kierownika budowy o materiałach wbudowanych                                                                               DOCX | PDF
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag                                                                                                                               DOCX | PDF
 • Karta ewidencyjna do spraw statystycznych                                                                                                                            RTF
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu                                                                                                     DOCX | PDF
Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę  oraz zatwierdzony projekt budowlany.

Od dnia 28.04.2023 r. do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE, a tym samym wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  przekazujemy pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej, dotyczące CEEB, a przede wszystkim e-protokołu.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r., od 18 września br., (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

Wzór formularza wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych określono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913).

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego RTF | PDF
Wzór formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego określono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. poz. 338).

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane RTF | PDF
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane określono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. poz. 322).

Inne druki
Wniosek o przeprowadzenie kontroli budowy w związku z zaginięciem dziennika budowy DOC
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jako zawiadomienie o zakończeniu budowy bez wymaganej kontroli obiektu w trybie COVID DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia o oddaniu budynku do użytkowania DOC
Wniosek o przekazanie błędnej wpłaty PDF

Zaktualizowano: 2024-01-25 15:19:27

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania