Informujemy, iż korzystamy z plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie strony.

Za Państwa zgodą wykorzystujemy marketingowe pliki cookies tj. korzystamy z informacji zapisanych za ich pomocą na Państwa urządzeniach końcowych (np. laptopie, tablecie i telefonie), w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji o tym w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie danych, zbieranych za pomocą marketingowych plików cookies do celów wskazanych powyżej. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz sposobach przetwarzania danych znajduje się w Polityce prywatności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie)
RODO

WCAG 2.0

O INSPEKTORACIE


Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie jest mgr inż. Renata Bućko. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie (PINB) jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art.40 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DZ.U. Nr133, poz.872 z późniejszymi zmianami). 

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej. 

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej. 

Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98.  

Terenem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie jest obszar administracyjny powiatu pruszkowskiego (w woj. mazowieckim) zajmujący powierzchnię 246,3 km 2w skład, którego wchodzi 6 Gmin: 

–  Gmina Brwinów,
–  Gmina Nadarzyn,
–  Gmina Michałowice,
–  Gmina Raszyn,
–   Miasto Piastów,
–   oraz Miasto Pruszków. 

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania