Od dnia 02 listopada 2021r. zmiana godzin przyjęć interesantów w kancelarii PINB:

poniedziałek  8.00-18.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-14.00

czwartek 8.00-14.00

piątek 8.00-14.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie ogłasza nabór na stanowisko Młodszy Inspektor/ Inspektor – szczegóły w zakładce

STRZAŁKA KIERUNKOWA - naklejka - Sklep Naklejki Tabliczki BHP

Nabory

W związku ze zmianą banku obsługującego jednostkę poniżej znajduje się nowy numer rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dla wpłat dokonywanych od dnia 1 sierpnia 2021 roku z tytułu kosztów upomnień, wydanych postanowień, kosztów postępowań administracyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.

Nowy nr rachunku bankowego w Banku Santander

95 1090 1056 0000 0001 4824 0331

 

Z powodu awarii w dniu 12.07.2021r. (poniedziałek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie przyjmuje interesantów w godzinach 8.00-15.00.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuję, iż  od 27.10.2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie ogranicza kontakty indywidualne w sprawach. Wszelkie sprawy załatwiane będą wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną. Dokumenty można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami podszywania się oszustów pod pracowników inspektoratu nadzoru budowlanego, informujemy, że przeprowadzane przez inspektorów kontrole odbywają się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Kontrole budów są przeprowadzane bez zapowiedzi. W każdym przypadku osoby kontrolujące posiadają ważne legitymacje służbowe. W razie wystąpienia podejrzanych sytuacji prosimy o kontakt z tut. inspektoratem oraz z najbliższym komisariatem policji.

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania[gs_logo logo_color="def_to_gray" logo_cat="moje"]