Od dnia 01 czerwca 2022r. zmiana godzin przyjęć interesantów w kancelarii PINB:

poniedziałek  8.00-18.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-14.00

czwartek 8.00-14.00

piątek 8.00-12.00

W dniach 26,27,28,31.01.2022r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie będzie wyłączony z obsługi interesantów z powodu dni wewnętrznych związanych z przeprowadzką siedziby do nowego lokalu. 

Od 1 lutego 2022 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie  zmienia siedzibę i adres na:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

ul. Sienkiewicza 5

05-800 Pruszków

(lokal na I piętrze, budynek naprzeciwko stacji PKP Pruszków)

Od dnia 02 listopada 2021r. zmiana godzin przyjęć interesantów w kancelarii PINB:

poniedziałek  8.00-18.00

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-14.00

czwartek 8.00-14.00

piątek 8.00-14.00

W związku ze zmianą banku obsługującego jednostkę poniżej znajduje się nowy numer rachunku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, dla wpłat dokonywanych od dnia 1 sierpnia 2021 roku z tytułu kosztów upomnień, wydanych postanowień, kosztów postępowań administracyjnych oraz kosztów egzekucyjnych.

Nowy nr rachunku bankowego w Banku Santander

95 1090 1056 0000 0001 4824 0331

 

Z powodu awarii w dniu 12.07.2021r. (poniedziałek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie przyjmuje interesantów w godzinach 8.00-15.00.

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuję, iż  od 27.10.2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie ogranicza kontakty indywidualne w sprawach. Wszelkie sprawy załatwiane będą wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną. Dokumenty można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami podszywania się oszustów pod pracowników inspektoratu nadzoru budowlanego, informujemy, że przeprowadzane przez inspektorów kontrole odbywają się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Kontrole budów są przeprowadzane bez zapowiedzi. W każdym przypadku osoby kontrolujące posiadają ważne legitymacje służbowe. W razie wystąpienia podejrzanych sytuacji prosimy o kontakt z tut. inspektoratem oraz z najbliższym komisariatem policji.

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania